Formació laboral

Formació laboral Formació laboral Formació laboral Davant la necessitat de donar continuïtat formativa als alumnes a partir dels 16 anys es va crear aquesta secció. Va començar a funcionar el curs 1982/83 i a l'any 1987 va aconseguir concertar quatre unitats de Formació Professional Adaptada.

La regularització dels Programes Adaptats de Garantia Social (PAGS) i els Programes de Transició a la Vida Adulta (PTVA),Ordre ENS/304/2002, d'1 d'agost, amb el Departament d'Educació, ens ha permès oferir tres Programes Adaptats de Garantia Social per uns 40 alumnes i un Programa de Transició a la Vida Adulta per uns 10 alumnes més de 17-20 anys.

A la secció també es fan Cursos i accions integradas de Formació Ocupacional per a 10-12 alumnes majors de 18 anys i subvencionades pel Departament de Treball.

Els alumnes que no provenen de la Secció Educació Bàsica són derivats des de l'EAP (Equip d'Assessorament Psicopedagògic) o del Serveis Socials de diferents Ajuntaments. També d'altres Centres d'Educació Especial i també d'escoles ordinàries d'E.S.O. de Terrassa i rodalies. El període de formació dels alumnes és de dos a quatre cursos. Durant aquest temps pretenem dotar-los d'uns hàbits laborals i socials que els permeti posteriorment incorporar-se al món laboral ordinari, sempre que això sigui possible, o en centres especials de treball.

En aquesta etapa de formació no es pretén una especialització, sinó una formació àmplia i polivalent. L'objectiu és desenvolupar al màxim la seva capacitat manipulativa i el coneixement d'aspectes laborals que ajudin l'alumne a aconseguir un lloc de treball i després saber mantenir-lo. També es potencien tots els aprenentatges instrumentals i els aspectes de socialització necessaris per la seva formació integral com a persona.

Així doncs...

Formació laboral Formació laboral
 • Consolidem aprenentatges bàsics
 • Desenvolupem formació teòrica sobre eines i materials
 • Fem treball tècnic i manipulatiu
 • Impartim formació per l'adquisició d'hàbits de treball
 • Coordinem pràctiques a empresa
 • Realitzem accions de tutoria
 • Realitzem "Orientació i Suport Laboral"

Programes que es realitzen:

 • Programa Adaptat de Garantia Social: PAGS de " Fusta "
 • Programa Adaptat de Garantia Social: PAGS de "Manipulació de materials industrials i artesanals"
 • Programa Adaptat de Garantia Social: PAGS de "Treball domèstic i hoteleria"
 • Programa de Transició a la Vida Adulta (PTVA)
 • També s'ofereixen, al llarg dels cursos, crèdits variables o complementaris de tècniques relacionades amb:
  - La cuina
  - El servei de bar
  - El manteniment i la neteja
  - El treball amb paper
  - L'enquadernació
  - El collage
  - El macramé
  - La fotografia i el vídeo
  - La serigrafia

Tornar al inici

C/ Ègara, 16 (Terrassa) 08225 Tel. 93 784 25 25
powered by bit-Xo